Mazda pech-hulp

Stilstaande auto met open motorkap die pech heeft

Wat te doen bij pech of schade?

Mazda Euro Service is 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar, op het gratis telefoonnummer, voor pechhulp, ongevalshulp of bij ruitbreuk. Deze service is geldig op Mazda's, caravans en aanhangers (indien gekoppeld), geregistreerd op een Nederlands kenteken, waaraan het recht op Mazda Euro Service is toegekend.

Hoe te handelen in geval van pech in Nederland en in het buitenland?
Indien u met uw Mazda pech onder weg ondervindt, kunt u direct de Mazda Euro Service inschakelen.

Bij pech in Nederland
Bel het Mazda Euro Service nummer 088 - 006 5 900.

Bij pech in buitenland
Bel het Mazda Euro Service nummer +31 (0)88 006 5 900.

Op dit nummer krijgt u altijd een Nederlandssprekende hulpverlener aan de telefoon. Om de alarmcentrale van Mazda Euro Service in staat te stellen de pech snel en efficiënt te verhelpen, adviseren wij u bij de pechmelding de volgende  informatie te verstrekken:

  • een duidelijke omschrijving van de plaats waar uw auto staat.
  • Het adres en het (mobiele) telefoonnummer waar u te bereiken bent.
  • Het kenteken van uw auto.
  • Het model en de kleur van uw auto.
  • De aard van het defect.

Hoe te handelen in geval van schade/ongeval in Nederland?

Mocht u met uw Mazda schade oplopen of betrokken raken bij een ongeval, dan kunt u hetzelfde Mazda Euro Service nummer bellen als voor  pech in Nederland 088 - 006 5 900.

Hoe te handelen in geval van schade/ongeval  in het buitenland?

Mocht u met uw Mazda schade oplopen of betrokken raken bij een ongeval, dan kunt u hetzelfde Mazda Euro Service nummer bellen als voor pech in Nederland +31 (0)88 006 5 900. Wij helpen u bij het organiseren van de hulpverlening en brengen u in contact met de alarmcentrale van uw auto- of  reisverzekeraar. De kosten hieruit voortvloeiend zijn niet gedekt door Mazda Euro Service en zullen aan de rechthebbende in rekening worden gebracht.

Hoe te handelen bij ruitbreuk?

Mocht u geconfronteerd worden met een breuk in voor-, zij-of achterruit, belt u met hetzelfde nummer als voor pech in Nederland 088-006 5 900. Mazda Euro Service zal u in eerste instantie verwijzen naar de Mazdadealer of zal er voor zorgen dat een autoruitspecialist zo snel mogelijk naar u toekomt voor een noodreparatie, zodat u uw reis kunt voortzetten.

Dekkingsgebied Mazda Euro Service

Mocht u geconfronteerd worden met een breuk in voor-, zij-of achterruit, belt u met hetzelfde nummer als voorpech in Nederland 088-006 5 900. Mazda Euro Service zal u in eerste instantie verwijzen naar de Mazdadealer of zal er voor zorgen dat een autoruitspecialist zo snel mogelijk naar u toekomt voor een noodreparatie, zodat u uw reis kunt voortzetten.

Kosten

Onderhouds- en/of reparatiekosten zijn voor rekening van de rechthebbende (zie voor waardenbrochure).  De kosten van hulpverlening worden, voor zover mogelijk, direct door Mazda Euro Service voldaan. Mazda Euro Service kan echter verlangen dat bepaalde kosten, zoals reis-, over­ nachtings-, huurkosten en dergelijke eerst door de rechthebbende of andere personen uit het reisgezelschap worden voorgeschoten.In dat geval heeft de rechthebbende het recht deze kosten bij Mazda Euro Service te declareren. Hij/zij stuurt daartoe een brief met een korte toedracht van de zaak, samen met alle originele nota's, onder opgave van het kenteken van de auto, de naam van de rechthebbende en zijn/haar adres en bankrekeningnummer,  naar:
- Mazda Euro Service
- Postbus 2170
- 7420 AD Deventer

Voor meer informatie kunt u terecht op: